THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RỘNG RÃI GÓI THẦU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RỘNG RÃI GÓI THẦU PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
admin 31/08/2023 bình luận
 • Căn cứ theo Quy chế quản lý đầu tư của Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giả Khát Sài Gòn
 • Căn cứ vào Quy trình lựa chọn nhà thầu Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn có hiệu lực ngày 2/8/2023
 • Căn cứ kế hoạch Đầu tư năm 2023 của Công ty Cp Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn phê duyệt.
 • Căn cứ Quyết định số:48/2023/QĐ-HSMT/SGĐX ngày 31/08/2023 của Giám Đốc Công ty Cp Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân về phê duyệt gói thầu EPC – Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh.

Công ty Cp Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thông báo mời thầu rộng rãi gói thầu Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh.thuộc dự án: Hệ thống PCCC nhà xưởng, nhà văn phòng, phụ trợ cho nhà máy Bia Sì Gòn – Mê Linh.

 • Giá gói thầu: 5.450.000.000 (Năm tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam) đã bao gồm thuế VAT.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
 • Thời gian phát hành hồ sơ thầu: 15h00 ngày 31/08/2023
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 04/09/2023
 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Tổ quản lý dự án Công ty Cp Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
 • Đảm bảo dự thầu: 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng)
 • Giá bán hồ sơ thầu: 2.000.000 (Hai triệu đồng)
 • Thời gian đóng thầu: 16h00 ngày 9/09/2023
 • Thời gian mở thầu: 16’15 ngày 9/09/2023
 • Địa điểm mở thầu: Công ty Cp Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

TB MỜI THẦU PCCC (1)

 • Chia sẻ:
BÌNH LUẬN
Hotline

Hotline bán hàng:

(+84) 965 177 980