Dolico
Vietnames| English

Chặng đường phát triển!

Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân được thành lập ngày 15-9-1965 tại Thanh Ba - Phú Thọ

Sau 40 năm xây dựng trưởng thành, Công ty đã phát triển trở thành một Công ty mạnh có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất bia, rượu của toàn quốc. Hiện tại Công ty có hai Nhà máy sản xuất. 

Với bề dày truyền thống và các thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua Công ty CP  Bia, Rượu Sài Gòn...

Xem tiếp

Sản phẩm chính

Tranh đá quý