CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
admin 22/01/2024 bình luận

Công ty Cổ Phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân công bố thông tin chốt danh sách cổ đông gửi:

  • Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
  • Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

BSD_Thông báo chốt ds cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

  • Chia sẻ:
BÌNH LUẬN
Hotline

Hotline bán hàng:

(+84) 965 177 980