Chặng đường phát triển!

Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân được thành lập ngày 15-9-1965 tại Thanh Ba - Phú Thọ

Sau 40 năm xây dựng trưởng thành, Công ty đã phát triển trở thành một Công ty mạnh có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất bia, rượu của toàn quốc. Hiện tại Công ty có hai Nhà máy sản xuất.

Xem tiếp

Sản phẩm chính

best replica watches
Canada Goose SchweizCanada Goose BilligeCanada Goose JacketsCanada Goose ParkaCanada Goose JackenCanada Goose OutletCanada Goose Sale