Chặng đường pht triển!

Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân được thành lập ngày 15-9-1965 tại Thanh Ba - Phú Thọ

Sau 40 năm xây dựng trưởng thành, Công ty đã phát triển trở thành một Công ty mạnh có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất bia, rượu của toàn quốc. Hiện tại Công ty có hai Nhà máy sản xuất.

Xem tiếp

Sản phẩm chính

jordan store
2013-2014 Hot Sale
2014 Bestseller Air Jordan 1
2014 Bestseller Air Jordan 10
2014 Bestseller Air Jordan 11
2014 Bestseller Air Jordan 13
2014 Bestseller Air Jordan 14
2014 Bestseller Air Jordan 2
2014 Bestseller Air Jordan 2011
2014 Bestseller Air Jordan 2012
2014 Bestseller Air Jordan 3
2014 Bestseller Air Jordan 3.5