Liên hệ

Liên hệ

© 2013 Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
Trụ sở 1: Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ - Tel: 84-0210. 885604 - Fax: 84-0210. 885605
Trụ sở 2:  Khu 7 Thị trấn Quang Minh -  Km9 - Thăng Long - Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Tel: 84-04. 8840392 - Fax: 84-04.8865188 - Email:saigondongxuan@gmail.com

 

Tranh đá quý